Cookiebeleid Lugano Chalets
Lugano Chalets maakt voor het verzamelen van klikgedrag gebruik van cookies. Dit is een klein tekstbestand die op de harde schijf van uw computer kan worden opgeslagen. Een cookie bevat geen persoonsgegevens. Onze cookies bevatten informatie over het klikgedrag en dienen ter herkenning om het gebruik van websites en informatievoorziening makkelijker te maken. Vergelijkbare technieken, zoals pixels, web bakens, enz. worden hieronder ook aangeduid met de term 'cookies'. 

Geplaatste functionele cookies
Lugano Chalets kan cookies van onszelf of van derden plaatsen op websites waarvan de inhoud door ons wordt verzorgd. Dit zijn cookies die bijvoorbeeld uw persoonlijke instellingen onthouden, of onthouden dat u bent aangemeld op een besloten deel van de website. 

Blokkeren van cookies
Als u helemaal geen cookies wilt ontvangen, kunt u de instellingen van uw browser aanpassen om het plaatsen van cookies volledig te blokkeren. Als u cookies blokkeert, kunt u onze website nog steeds bezoeken. Het is echter mogelijk dat u niet van alle onderdelen of functionaliteiten van de website gebruik kunt maken.

Verwijderen van geplaatste cookies
Geplaatste cookies kunt u zelf verwijderen. Verwijder de cookies via de instellingen van uw browser of met behulp van de eventueel op uw computer geïnstalleerde beveiligingssoftware.

Google Analytics
Lugano Chalets maakt gebruik van Google Analytics cookies teneinde het gebruik van de website en diensten te kunnen analyseren. Lugano Chalets heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met Google Analytics. Hierbij is ervoor gekozen slechts een deel van uw gegevens te registreren en worden gegevens niet gedeeld met andere diensten van Google Inc. Google Analytics cookies geven ons informatie over het gebruik en navigatie binnen de website van Lugano Chalets. Deze informatie helpt ons de indeling van de website en diensten te verbeteren, om deze beter af te stemmen op de behoeftes van haar gebruikers, trends te analyseren en het traceren van navigatiegedrag. De informatie die met behulp van deze cookies wordt verzameld, wordt verstrekt aan Google Analytics teneinde deze in staat te stellen het gebruik dat wordt gemaakt van de website te evalueren en statistische rapporten daarvan op te stellen. Meer informatie over het gebruik door Google Analytics van de aan haar verstrekte informatie kan worden gevonden in de Privacy Policy of Google Analytics 

Privacybeleid
Lugano Chalets hecht veel waarde aan uw vertrouwen in ons. Op deze pagina informeert Lugano Chalets u over de wijze waarop Lugano Chalets omgaat met uw persoonlijke gegevens.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
In deze privacyverklaring geven we informatie over hoe Lugano Chalets omgaat met uw persoonsgegevens. Lugano Chalets houdt zich uiteraard aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat Lugano Chalets:
- uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt
- deze doelen en type persoonsgegevens worden beschreven in dit privacy beleid

Invullen van persoonsgegevens
Bij het invullen van ons contactformulier of het boeken van een chalet, worden uw persoonlijke gegevens gevraagd. De persoonlijke gegevens die u invult gebruikt Lugano Chalets uitsluitend om de gevraagde service te verlenen en/ of het betreffende reisproduct te leveren en u vervolgens van het boekingsproces op de hoogte te kunnen houden, voor administratieve zaken of voor het versturen van post. Voor de bovenstaande doelstellingen vraagt Lugano Chalets, afhankelijk van uw reisbestemming en reiswijze, de volgende persoonsgegevens, indien relevant:

  • Telefoonnummer
  • E-mail
  • Adres (straat, huisnummer, postcode en woonplaats)

Van elke reiziger:

  • Volledige voornaam en achternaam als in paspoort vermeld
  • Geboortedatum

Bewaren van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Lugano Chalets bewaart geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zoals paspoortgegevens, allergieën, medicijngebruik of andere relevante gegevens met betrekking tot uw gezondheid.

Verwerking van persoonsgegevens
Om de service zo goed en veilig mogelijk te leveren, stelt Lugano Chalets uw persoonsgegevens beschikbaar aan onze leveranciers of derden die de uiteindelijke producten en diensten leveren die u bij ons heeft geboekt. Het gaat hierbij uitsluitend om persoonsgegevens die voor de betreffende leverancier of derde partij relevant zijn. Lugano Chalets zal uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming verstrekken aan personen of bedrijven voor commerciële exploitatie. Wanneer u naar het buitenland reist, kan Lugano Chalets verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat uw persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kan Lugano Chalets besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn.

Beveiliging
Lugano Chalets neemt de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zoals het up-to-date houden van operating systemen, browsers en virusscanners. Daarnaast maakt onze website maakt gebruik van https.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lugano Chalets en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Lugano Chalets een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Lugano Chalets van u beschikt naar u te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@luganochalets.nl

Vragen
Heeft u  vragen of opmerkingen over ons privacy beleid? Dan kunt u deze richten aan: info@luganochalets.nl

Wijzigingen
Lugano Chalets behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Kom daarom regelmatig terug op deze pagina voor het actuele privacy beleid.

Laatste wijziging: 7 juli 2020